به گزارش افکارنیوز به نقل از عصر امروز، این روزها "گرانی" به بحث داغ همه محافل و مجالس مردمی تبدیل شده و به حدی رسیده که مراجع عظام تقلید را هم به واکنش وادار کرده است.

بحثگرانی های اخیر، نوک پیکان انتقادات را بیشتر از هر زمان دیگری به سوی هیأت دولت نشانه رفته است؛ معیشت و وضعیت اقتصادی مردم در روزهای ابتدایی تابستان در حالی به سختی سپری می شود که نه آقای سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد و دارایی، نه آقای صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی و نه آقای مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص گرانی های اخیر مایحتاج زندگی مردم توضیحاتی ارائه نمی کنند.

از سوی دیگر دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور کشورمان نیز که به تازگی از سفر آمریکای جنوبی برگشته یا از گرانی قیمت مواد غذایی و کالاهای مصرفی بی اطلاع است یا راه سه وزیر کابینه اش را در عدم پاسخگویی به مردم در پیش گرفته است.

در این وضعیت به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند بهترین نقش را ایفا کنند؛ نمایندگان مردم در خانه ملت باید با احضار وزرای اقتصاد، تجارت و کشاورزی در خصوص این وضعیت نابسامان قیمت ها از آنها سوال کرده و در این خصوص توضیح بخواهند و در صورت لزوم از ابزارهای قانونی خود چون "استیضاح" استفاده کنند.