به گزارش افکارنیوز، نصیری که در آن زمان سردبیر روزنامه کیهان بود در پاسخ به سوال شرق خاطرهای از خاتمی بیان کرد که به شرح زیر است :

نصیری با بیان اینکه خاتمی آن روز هنوز خاتمی دوران ریاست‌جمهوری نبود، گفت: من هیچ وقت خبر تظاهرات علیه بدحجابی را در روزنامه کیهان یا در صبح براساس تحلیلی که خودم داشتم جدی تحویل نمی‌گرفتم، یک‌بار تظاهرات نسبتا بسیار وسیعی در تهران علیه بدحجابی صورت گرفت و همه رسانه‌ها به خبرش پوشش گسترده‌ای دادند اما ما در کیهان طبق معمول آن را به صورت گسترده پوشش خبری ندادیم، روز بعد یادداشتی بسیار شدید از آقای خاتمی دریافت کردم که این لیبرال بازی‌ها چیست که شما دارید و چرا این تظاهرات به این مهمی را پوشش درست ندادید و… بنابراین آقای خاتمی بعدا از جهاتی متحول شد، اگرچه شاید زمینه‌های این تحول را از قبل داشت.

وی با یادآوری اینکه آن زمان خاتمی نماینده حضرت امام در موسسه کیهان و سیدمحمد اصغری سرپرست موسسه بود، گفت: آقای شمس‌الواعظین و آقای هادی خانیکی در آن زمان عضو شورای سردبیری کیهان بودند.

نصیری با اشاره به استعفای این افراد از کیهان تصریح کرد: وقتی این افراد گروهی استعفا دادند بسیار بعید می‌دانستند که استعفایشان از سوی آقای خاتمی پذیرفته شود؛ شاید تحلیل‌شان این بود که آقای خاتمی راه سهل‌تر و بهتر را این بداند که من از شورای سردبیری بیرون بروم، شاید با این تحلیل همه‌شان استعفا دادند وقتی هم این استعفا داده شد با وجود ناباوری خودشان و من، آقای خاتمی استعفا را پذیرفت.

نصیری تحلیل خود از دلایل قبول کردن استعفای این افراد از سوی خاتمی را اینچنین بیان کرد: بين آقاي خاتمي و آقاي اصغري اختلاف خيلي شديدي بروز پيدا كرد، آقاي خاتمي چند ماه پس از آوردن آقاي اصغري پشيمان شده بود، يعني احساس ميكرد انتخابش انتخاب درستي نبوده، آمدن من هم بيشتر با پيگيري آقاي اصغري بود اگرچه آقاي خاتمي هم موافقت كرد و اگر موافقت ايشان نبود من هم نميتوانستم به شوراي سردبيري وارد شوم، بنابراين آقاي خاتمي شايد به اين دليل استعفای گروهی را پذيرفت كه آقاي اصغري را با رفتن كل اعضاي سردبيري غير از من در وضعيت بغرنجي قرار دهد و او مجبور شود، در برابر آقاي خاتمي كوتاه بيايد.