یک روز پس از برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور با سفیران سوئیس و قرقیزستان ملاقات کرد.
دفتر مشایی این ملاقات ها را در حالی با انتشار خبر و تصویر رسانه ای کرده که برخی خبرها از ارتباط میان سفر مشایی به اردن و برکناری دکتر متکی از وزارت خارجه حکایت می کند. مشایی چند ماه پیش به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور در امور خاورمیانه معرفی شده بود اما به دنبال مخالفت رهبر انقلاب با موازی کاری در سیاست خارجی، حکم صادره و احکام مشابه تحت عنوان «فرستاده ویژه» لغو شد.
مشایی در ملاقات با سفیر سوئیس گفته است «مواضع بی طرفانه و مثبت سوئیس فرصت مغتنمی است تا پیشقراول اروپا برای جدا کردن مسیرش از آمریکا شده و اروپا را به اتخاذ مواضع مستقل سوق دهد.» وی همچنین در ملاقات با سفیر قرقیزستان خواستار توسعه روابط دوجانبه شد.
عزیمت مشایی به اردن در حالی صورت گرفت که شاه این کشور در اوج پروژه القای ایران هراسی و شیعه هراسی از سوی آمریکا، مدعی شکل گیری هلال شیعی علیه کشورهای عرب منطقه شده بود.
برکناری منوچهر متکی از وزارت خارجه دوشنبه و هنگامی صورت گرفت که وی با پیامی از رئیس جمهور در سنگال به سر می برد.

منبع:روزنامه کیهان