خبرگزاری دولتی ایرنا نوشت:

استاندار گیلان با اشاره به تغییری که در حوزه ستادی استانداری گیلان انجام شده گفت: متأسفانه زمانی که با رعایت احترام، عزت و اکرام برخی تغییرات را که به نفع و صرفه نظام و استان تبدیل به احسن است به طور قانونی انجام می دهیم یک نفر به مقامات عالی رتبه نظام می نویسد که ارزش و الگوی اصولگرایی در حال فروریختن است.

قهرمانی چابک با بیان اینکه متأسفانه عده ای پشت دیوار طیب و طاهر اصول گرایی سنگر گرفته اند گفت: چرا باید مردم
حرف های ما را بپذیرند زمانی که می بینند ما به دنبال کارهای دوستان و خاندان خویش هستیم برخی از اصول گرایی به عنوان ابزار استفاده و آن را هزینه خود می نمایند.

گفتنی چندی پیش کوچکی نژاد نماینده اصولگرای رشت در مجلس شورای اسلامی ،انتقاد تندی از استاندار گیلان نمود وگفت: نیروهای اصولگرا و وفادار یکی پس از دیگری حذف میشوند و به طور یقین مسئولان کشور باید پاسخگوی هر عکسالعملی از طرف نیروهای ارزشی استان باشند.