او با بیان اینکه نباید دستگاه امام حسین (ع) را خرج افراد و گروهها کنیم، اظهار کرد:چیزی که ما باید بدان ورود کنیم، تقویت و حمایت کنیم و مردم را به سمت و سوی آن هدایت کنیم ولایت است نه گروهها و افراد سیاسی ما متعلق به این ملت امام حسینی هستیم. این را بدانیم. حالا نگاهها متفاوت است.

جامعه یک سویه و تک نگاهی که نمی‌شود. حالا مثلا جناح اصلاح‌طلب یا چپ همه اینها دشمن اهل بیت هستند؟ اگر این باشد که اهل بیت خیلی در ایران دشمن دارند!در همان‌ها عاشق اهل بیت فراوان است. سینه زن امام حسین فراوان است. اینها را باید از دست بدهیم؟ اکثر مردم در انتخابات بدون توجه به نظر ما خودشان انتخاب کردند. یک روزی هم اگر همین مردم احساس کنند که اشتباه رای داده‌اند رای‌شان را پس می‌گیرند.

مرتضی طاهری در ادامه این گفت و گو با بیان اینکه نباید افراد را عمر سعد و شمر و یزید قلمداد کرد، گفت؛ یک روزی همین دیدگاه تند که توام با ولایت پذیری هم نیست در زمان امام(ره) به مراجع اهانت کرد. مراجعی که در عالم تشیع بی‌نظیر هستند. مثل مرحوم آیت الله العظمی خویی چند تا می‌شود پیدا کرد؟ چقدر همین افراد از جنس ما در قالب منبر و مداحی به این مرجع عظیم الشان اهانت کردند! امروز ما می‌فهمیم که آیت‌الله خویی درست تصمیم می‌گرفتند.

طاهری در بخش دیگری از این گفت و گو با بیان اینکه مداحان هم مثل سایر افراد جامعه دچار اشتباه میشوند، تاکید کرد که بارها به دوستان گفته ام که این راه اشتباه است.الان هم خودشان فهمیدهاند که اشتباه بوده به همین دلیل به نظر میرسد که یک ندامت درونی در دوستان هست که چرا این کار را کردیم.