به گزارش فارس؛ مراسم توديع و معارفه منوچهر متكي و علي اكبر صالحي صبح امروز شنبه با حضور محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور و علي اكبر صالحي سرپرست وزارت خارجه و امير منصور برقعي قائم مقام وزير خارجه و بدون حضور منوچهر متكي و با تأخيري نيم ساعته در محل وزارت امور خارجه آغاز شد.

در اين مراسم معاونان و مديران كل وزارت خارجه و همچنين آيتالله تسخيري دبير كل مجمع تقريب مذاهب حضور دارد.