لحظه انفجار شناور بدون سرنشین اوکراینی+فیلم

 لحظه انفجار شناور بدون سرنشین اوکراینی که در حال حمله به شناور شناسایی-اطلاعاتی روسی Ivan Khurs در دریای سیاه بود که پیش از رسیدن به هدف با آتش روسها منفجر شد.