خداحافظی با اف ۲۲ پادشاه آسمان ها+ فیلم

پنتاگون یک بسته ۳۱۰ فروندی از هواپیماهای مختلف از جمله ۳۲ فروند اف ۲۲ و ۴۲ فروند آ-۱۰ و ۵۷ فروند اف ۱۵ و ۲ فروند آواکس و ۴۲ فروند سوخت رسان و تعدادی پهپاد ام کیو و بمب افکن لنسر  به کنگره ارائه داده است .

پنتاگون برای عبور از سد کنگره برای بازنشستگی اف ۲۲ در قالب بسته ارایه داده است تا حساسیتی در این زمینه از طرف کنگره بوجود نیاید.

پنتاگون برای توسعه نسل جدید هواپیما ها با کسری یودجه مواجه است برای بدست آوردن این بودجه باید از شر هزینه های بالای نگهداری اف ۲۲ ها نجات پیدا کند که با بازنشست شدن این هواپیما ها بودجه هنگفتی برای تحقیق و خرید هواپیماهای جدید آزاد خواهد شد.

دلیل تحقیق بر روی نسل جدید هواپیما تشدید تهدید از طرف چین و‌ مقابله با آن صورت گرفته است.