حفظ عزت در روابط خارجی کشور بسیار مهم است/ التماس و تمنا جواب نمی دهد

علیرضا نظری ، نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز درخصوص محورهای فرمایشات رهبر معظم انقلاب درمورد دیپلماسی عزتمندانه بیان کرد: تجربه ای که در چهل و سه سال گذشته شاهد بودیم ثابت می کند که هیچگاه عنصر التماس و تمنا در مقابل زیاده خواهی ها و بهانه جویی های نظام سلطه که سردمداران اصلی آن صهیونیست ها یا متحدان آن ها در غرب هستند، جواب نداده است.

وی افزود: هرزمان ما در دولت های قبلی با این نگاه که می توان با دید انصاف مذاکرات را پیش برد و غرب را متقاعد و وادار به منطق کرد در مذاکرات پیش رفته ایم، اتفاقی به نفع کشورمان نیفتاده است. اما هر بار در مقابل آن ها محکم ایستاده ایم و مطالبتمان را پیگیری کرده ایم موفق شدیم و اگر اثری از ارتباط با غرب می بینیم با همین سیاست به دست آمده است.

نظری اظهارداشت: اما می توانیم با کشورهای دیگر که این شرایط را ندارند و در ردیف دشمنان تراز اول ایران یعنی آمریکا یا صهیونیست ها قرار ندارند با تعامل و همکاری برای رفع خصومت ها اقدام کنیم. اخیرا نیز در منطقه شاهد هستیم با روی کار آمدن مجلس یازدهم و دولت سیزدهم تعامل با همسایگان جنوبی، شمالی، شرقی و غربی افزایش یافته و دیپلماسی همکاری و تعامل نتیجه بخش بوده است. 

نماینده مردم خمین در مجلس بیان کرد: اتفاقاتی هم که در حوزه اقتصادی و روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای همسایه رخ داده است اثر همین سیاست است. اکنون به لحاظ سیاسی و امنیتی و مبادلات تجاری، حرکت به سمت جهت گیری های مشترک در منطقه است.

او افزود: احیای این روابط به گونه ای بوده که درمواقعی که نیاز به اقتدار بوده اعمال شده و در برخی مواقع دیگر که نیاز به انعطاف یا مذاکره و گفت وگو بوده به ثمر نشسته است. لذا هم اقتدار و هم انعطاف در این روابط دیده می شود. درمقابل کشورهای زیاده خواه نیز با اقتدار جلو آمده ایم و نتیجه گرفته ایم و در همچنین در ارتباط با کشورهایی که می توان با آن ها منعطف بود نیز دیپلماسی همکاری جواب داده است کردیم.

حفظ عزت در روابط خارجی کشور بسیار مهم است/ التماس و تمنا جواب نمی دهد

نظری درانتها خاطرنشان کرد: این نکته یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری بوده است که در تعامل با کشورهای منطقه یا حتی غربی می بینیم. ایشان در گذشته نیز از رعایت عزت و انعطاف تحت عنوان نرمش قهرمانانه یاد کردند و لازم است که مسئولان این نرمش را بلد باشند.