ساعت میرسلیم دوباره سوژه شد| میرسلیم ساعتش را به نمایندگان نشان داد

مصطفی میرسلیم امروز در مجلس به نمایندگان ساعت را نشان داد.ساعت میرسلیم در روزهای اخیر سوژه شده بود

امروز چند خبرگزاری از صحن علنی مجلس گزارش تصویری منتشر کرده‌اند که در آنها مصطفی میرسلیم و ساعتش سوژه عکاسی بود.

ماجرا به هفته گذشته برمی‌گردد که تصویری از ساعت مچی میرسلیم منتشر شد که ادعا داشت یک برند خارجی گران قیمت است که البته با توجه به رونق بازار فیک این دست موضوعات در حد همان ادعا باقی می‌ماند.

در تصاویری که امروز منتشر شده گویا میرسلیم در حال توضیح در اینباره است.

ساعت میرسلیم دوباره سوژه شد| میرسلیم ساعتش را به نمایندگان نشان داد