افكار نيوز: اعتبار ارزي پيشبيني شده براي اجراي اين طرح ۶۵۰ ميليون يورو تعيين شده كه به استناد اين مصوبه، معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مكلف به تامين ۱۵ درصد مبلغ مذكور به عنوان سهم دولت در اجراي اين طرح است.

در این گزارش همچنین آمده است: سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران مکلف به گذراندن تشریفات قانونی اعطای ضمانتنامه‌های فاینانس و بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز ملزم به طی مراحل قانونی بازپرداخت تسهیلات شده‌اند.

این گزارش حاکیست طرح ابلاغیه شبکه جامع ارتباطی خلیج‌‌فارس(پل خلیج‌فارس) در جلسه ۲۲ خرداد ۸۹ کمیسیون اقتصادی هیئت دولت به تصویب وزرای عضو رسید و این ابلاغیه نیز در تاریخ دهم مرداد ماه جاری به مجری طرح و سایر دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.