قیمت کالا‌ها در قالب کالابرگ همیشه پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود

حمید رضا حاجی بابایی با اشاره به ضرورت ارائه کالا برگ الکترونیکی از سوی دولت بیان کرد: ما در قانون بودجه ۱۴۰۱ تاکید داشتیم که یارانه‌ها به صورت کالا برگ الکترونیکی ارائه شود.

وی با بیان اینکه کالا برگ الکترونیکی برای مردم مفید‌تر بوده و مشکلات معیشتی مردم را راحت‌تر برطرف می‌کند، بیان کرد: وقتی در قالب کالا برگ گفته می‌شود که فلان مقدارمرغ، گوشت و حبوبات به خانوار‌ها داده شود، دیگر با گران شدن قیمت این اقلام، آن یارانه کاهش پیدا نمی‌کرد، اما ما امروز شاهد این هستیم که قیمت‌ها روزانه تغییر پیدا کرده و ارزش یارانه نقدی کم می‌شود.

وی با بیان اینکه یارانه در قالب کالا برگ باعث می‌شود تا مردم به اصطلاح پای خود را جای محکم تری قرار دهند، تاکید کرد: در قالب کالابرگ الکترونیکی حتما خدمت رسانی دولت به مردم بیشتر و نیز فضای عمومی جامعه از نظر معیشت اولیه و امنیت غذایی قابل قبول‌تر خواهد شد.

یمت کالا‌ها در قالب کالابرگ همیشه پایین‌تر از نرخ تورم خواهد بود

وی با بیان اینکه به دلیل اهمیت این مسئله، ارائه کالابرگ الکترونیکی در بودجه سال ۱۴۰۲ به دولت تاکید شده است، اظهارکرد: دولت در راستای اجرای کالابرگ الکترونیکی وظیفه‌ای قانونی برگردن دارد البته اینکه دولت پذیرش این مسئله را در اختیار مردم قرار داد هم یک نکته مثبت قلمداد می‌شود. با این حال و از منظر ما ارائه کالا برگ الکترونیکی برای مردم مفید‌تر است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه قیمت‌ها کالا‌ها در قالب ارائه کالابرگ براساس یک نرخ تثبیت شده است خواهد بود، ادامه داد:قیمت اقلام در قالب ارائه کالابرگ به هر میزان باشد، رشدش به اندازه نرخ تورم نیست و همیشه پایین‌تر از تورم آن کالا‌ها خواهد بود.