تلاش برنامه هفتم برای بازکردن گره مشکلات

جعفر قادری اظهار کرد: موضوعاتی همچون تورم و بیکاری، حجم زیاد پروژه‌ها و کارهای عمرانی، ناترازی بودجه و بحران آب چالش‌های فعلی کشور است که تلاش شده در لایحه برنامه هفتم این گره‌ها و مشکلات باز شود.

 

وی افزود: در لایحه برنامه هفتم راه حل‌هایی برای رفع مشکلات دیده شده که نمونه آن افزایش نرخ بهره وری و رشد اقتصادی است. البته علاوه بر لایحه برنامه نحوه اجرای آن هم بسیار مهم است. اگر برنامه واقعی نوشته شود اجرای آن هم به درستی انجام می‌شود.

این نماینده مجلس توضیح داد: گاهی آرمان‌ها و مطالبات در قالب برنامه نوشته می‌شد و توجهی به واقعیات در آن نبود به همین دلیل زمینه‌ای برای اجرای برنامه هم فراهم نمی‌شد پس اگر همه چیز واقع بینانه در برنامه هفتم دیده شود و تلاش کنیم که از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب برسیم می‌توان انتظار داشت که برنامه به درستی اجرا شود.

قادری در پایان گفت: باید برنامه هفتم باعث رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت شود و ساز و کارهایی برای آن پیش بینی شود.

تلاش برنامه هفتم برای بازکردن گره مشکلات