افكار نيوز:جاناتان پيرت که فرزند جان پيرت رئيس شبکه بي بي سي بريتانيا است، پس از تشرف به اسلام نام يحيي را براي خود انتخاب کرده است.

به گزارش بولتن جاناتان گفته است که در جریان پژوهشی که درباره تاریخ ادیان انجام داد، اسلام را عمیقا مورد بررسی قرار داد و این دین آسمانی را برای خود برگزید.

وی گفت که در حال حاضر تغییرات بسیار زیادی را در خود احساس می کند و زندگی وی پس از تشرف به اسلام دگرگون شده است.

گفتنی است جان پيرت پدر جاناتان البته از اينکه پسرش پس از تشرف به اسلام از او دور شده، ابراز ناخرسندي کرده ولي گفته است که با وجود اين موضوع همچنان فرزندش را دوست دارد.