به گزارش ایرنا، شاهدان اعلام کردند که کارکنان بخش کنسولگری ایران که به این بسته مشکوک شده بودند، به سرعت آن را به خارج از ساختمان منتقل کرده و همزمان به پلیس اطلاع دادند.

نیروهای پلیس بعد از حضور در محل، خیابان‌های اطراف را بستند و در حالی‌ که متخصصان خنثی‌سازی بمب، مشغول بررسی و خنثی‌کردن این بمب بودند، این بسته بعد از چند ساعت در مقابل ساختمان کنسولگری منفجر شد.
به نظر می‌رسد این بسته حاوی نوعی بمب صوتی بوده که بدون کنترل منفجر شده است.

به گفته شاهدان، انفجار مزبور مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در لندن تلفاتی در بر نداشته است.

این در حالی‌ست که پلیس اعلام کرد: انفجار به ‌صورت کنترل شده و برای از بین بردن بسته مشکوک صورت گرفته و ممکن است بسته حاوی مواد منفجره نبوده باشد.

بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن درمنطقه "کنزیگتون" و به طور کلی در ساختمانی جدا از ساختمان اصلی سفارت با فاصله چند خیابان از آن، واقع شده است و روزانه مراجعان متعددی دارد.