مهدی اسماعیلی، رئیس واحد ارتباطات جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با مهر با اشاره به برگزاری نشست تحلیل و تبیین فتنه نظام سلطه علیه جمهوری اسلامی گفت: این نشست دوهفته پیش با حضور کیان تاجبخش به عنوان یکی ازعناصر فکری موثر در حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ برگزار شد.

مهم ترین اظهارات وی را در ادامه بخوانید.

* جامعه اسلامی مهندسین با هدف بررسی وقایع پس از انتخابات ۸۸ و تاثیر نظام سلطه بر آن حوادثنشست های متعددی را برگزار کرده است.

* تاکنون۷ نشست از این سری نشست ها برگزار شده است که در آن ابعاد مختلف وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ با حضور کارشناسان داخلی و خارجی و افراد متخصص در حوزه جنگ نرم بررسی شد.

* نظرات کارشناسان مختلف واعضای حزب درزمینه این گفتگوها به صورت گزارشات منظم آماده شده است.

* این نشست ها ازسوی دفتر سیاسی جامعه اسلامی مهندسین برگزارمی شود و کیان تاجبخش به عنوان یکی ازعناصر فکری موثر در حوادثپس از انتخابات که از طریق رسانه های داخلی مطالب قابل توجهی در نقد حوادثمربوط به فتنه را بیان کرده بود، در یکی از این نشست ها حضور پیدا کرد.

*جامعه اسلامی مهندسین نیز با دعوت از وی خواست که در جهت بیان جریانات فتنه و موشکافی ساختار آن و عملکرد جنگ نرم و برنامه های احتمالی آینده آن تحلیل های خود را ارائه نماید.

نشست تحلیلی و تبیین فتنه با حضور اعضای شورای مرکزی و دبیران استانهای جامعه اسلامی مهندسین ۱۱ آذر برگزار شد.