در بخشی از این نامه كه نسخهای از آن به آینده ارسال شده، آمده است:

در رابطه با اظهارات آقای شکوری راد در مورد تماس حضرتعالی با مهندس موسوی، ممکن است مدعی محترم به رکن «تلویح» تشبثکند و بگوید که ایشان به تلویح مطلبی را به جنابعالی نسبت داده است. در اینجا لازم است ضمن پذیرش احتمال این ادعا، روشن کنم که اگر چنین تلویحی در سخن دکتر شکوری‌راد دیده شود، یقیناً با توجه به دقت و تقوای سخن ایشان آنچه مورد نظر وی بوده، تماس تلفنی جنابعالی با برادر ارجمند جناب آقای مهندس موسوی پیش از انتخابات که - علی قوله - از باب اظهار لطف و ارادت و دلجویی و نیز با هدف تأکید بر بی‌طرفی شخص جنابعالی به عنوان عضو شورای محترم نگهبان در انتخابات و شهادت بر عدم جانبداری سایر اعضای شورای نگهبان بوده است. این تلویح، نه کذب است و نه ایراد اتهام و جرم و جنحه است و نه اصل تماس جنابعالی نافی حقی از سایرین بوده و بلکه علی القاعده باید مبتنی بر احساس مسئولیت شخص شما در آن مقطع حساس از موضع عضو شورای نگهبان برای حاکم شدن آرامش روانی بر اردوگاه‌های انتخاباتی بوده باشد.

اما در صدر این عبارت نیز به ظاهر، نسبتی به آقای دکتر علی لاریجانی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی داده شده است که چنانچه باز آقای دکتر شکوری راد در اظهارات خود دوبار تأکید می‌کنند، مستند است به اخبار مندرج در سایت‌های حامی دولت از جمله سایت «رجا نیوز» در خبر - تحلیلی که چندی پیش در این سایت منتشر شد و به صورت گسترده در رسانه‌های داخلی و خارجی بازتاب یافت و در قسمتی از آن آورده است: «کاری که ایشان[دکتر علی لاریجانی] بعد از ظهر روز اخذ رأی کرد و تلفنی به موسوی، به بهانه حتمی شدن ریاست جمهوری‌اش تبریک گفت، قابل گذشت نیست، زیرا او از جایگاه رئیس یک قوه و به عنوان کسی که قاعدتاً به اطلاعات و اخبار دست اول و محرمانه دسترسی دارد، وقتی به موسوی آن هم قبل از پایان زمان رأی گیری تبریک گفت، در واقع او را دچار توهم و تشویق کرد تا مواضع فتنه‌انگیز و تحریک کننده بعدی را هم داشته باشد که این رفتارها باعثسلب امنیت و آسایش مردم و وارد شدن خسارات زیادی به کشور و اقتدار و حیثیت نظام شد.»

نقل و اشاره آقای دكتر شكوری راد به این خبر حاكی از تصریح ایشان به صحت اجزاء این خبر نیست و صرفاً در خلال مناظره و از باب جدال و اسكات خصم بوده است.