به گزارش ایسنا آیت الله سید احمد خاتمی در اولین سوگواره ملی امام سجاد(ع) در بندرعباس اظهار كرد: در دوره اصلاحات شخصی گفته بود موسیقی مظلوم واقع شده است كه مرحوم آیت الله فاضل در پاسخ به این شخص گفت "موسیقی مظلوم واقع شده یا اسلامی كه در دستان تو گرفتار آمده؟" اخیراً نیز شخصی اظهار كرده كه برخی افراد موسیقی را نفهمیده اند و می گویند حرام است. درست است در كشور ما حرف زدن آزاد است ولی مسوولین دولتی و وابستگانشان حق ندارند هر حرفی را دلشان خواست بزنند. زیرا این حرف ها اهانت به مراجع است كه موسیقی را حرام دانسته اند.

وی با بیان این كه شاه هم می خواست با موسیقی مردم را به سوی تمدن ببرد ولی ره به جایی نبرد، اضافه كرد: یادمان نرود كه در حال حاضر كشور ما دارای یك نظام اسلامی است، اما بعضی ها با رانت قدرت هر روز یك حرف چالش دار می زنند و كسی هم به این ها نمی گوید بالای چشمتان ابروست.