سفارت انگليس در تهران ۳۱ سال پيش هم مانند امروز دچار بدفهمي نسبت به هويت جامعه ايراني بود.
گزارش منتشره از سوی روزنامه فایننشال تایمز حاکی از آن است که سفارت انگلیس در تهران تمام توان خود را برای حمایت از رژیم کودتایی پهلوی گذاشته بود و اساساً ملت مسلمان ایران را به حساب نمی آورد.
به گزارش کیهان فایننشال تایمز چاپ لندن اخیراً گزارشی را درباره پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و ناتوانی کشورهای غربی و از جمله انگلیس در پیش بینی این رویداد بزرگ منتشر کرده است. این روزنامه گزارش خود را براساس یافته های تحقیق یک کمیته دولتی که حدود ۳۰ سال پیش انجام شده و نتایج آن محرمانه مانده تهیه کرده است.
فایننشال تایمز نوشت: بهار سال ۱۹۷۹، دیوید اوئن(وزیر خارجه وقت انگلیس) در ایام پیروزی انقلاب ایران بود، اتفاقی که جهان را تکان داد. شاه که از متحدان آمریکا و انگلیس به شمار می رفت فرار کرد و آیت الله خمینی ۷۷ ساله در حال قدرت گرفتن به واسطه هدایت یک انقلاب مردمی بود.
این روزنامه افزود: این انقلاب بزرگترین حرکت مردمی بود که جهان، پس از انقلاب روسیه که ۶۰ سال پیش از آن اتفاق افتاده بود به خود می دید. غرب در عین حال نتوانسته بود چنین حرکت بزرگی را پیش بینی کرده و از آن جلوگیری کند. هنوز هم دکتر اوئن و دیگر سیاستمداران بزرگ غرب از عمق واقعه بی خبر بودند و نمی توانستند اثرات این انقلاب بر حوادثآینده را درک کنند. این اتفاق باعثقدرت گرفتن مسلمانان تندرو در خاورمیانه شد.
به نوشته فایننشال تایمز، دکتر اوئن دستور داد کمیته ای برای بررسی این که چرا انگلیس حوادثایران را چنان غلط پیش بینی کرده بود تشکیل شود. حدود یک سال طول کشید تا مستندات کاملی توسط این کمیته که به ریاست نیکولاس براون تشکیل شده بود، تهیه شود. روزنامه انگلیسی افزود: این مدارک و مستندات ۹۰ صفحه ای تاکنون بسیار محرمانه نگاه داشته شده بود و اکنون توسط فایننشال تایمز رویت شده است. در این مدارک براون صفحه به صفحه از اشتباهات انگلیس و به خصوص آنتونی پارسونز سفیر وقت در تهران نوشته است. وی اشاره کرده است که سفارت انگلیس با وابستگی به شاه فعالیت طرفداران آیت الله خمینی را نادیده گرفته و هیچ لزومی برای گزارش تغییرات ندیده است. این روزنامه نوشت: دکتر اوئن که اکنون لقب لرد گرفته است می گوید مطالبی که وی از ماجراهای انقلاب ایران جمع آوری کرده مورد استفاده تمامی سفارت خانه های انگلیس در سراسر جهان قرار گرفته تا از آن درس گرفته و با پیش بینی های لازم از وقوع چنان انقلابی در دیگر نقاط جهان جلوگیری کنند(!)
برخلاف ادعای اوئن سفارت انگلیس در تهران همواره طی ۳۱ سال گذشته، فریب جریان ورشکسته اپوزیسیون را خورده و همواره خطاهای ۳ دهه گذشته را تکرار کرده است. این خطاها از جمله منجر به افتضاح بزرگ سفارت در پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و هو شدن سفارت از سوی رسانه های انگلیس شد. در حوادثسال گذشته هم سفارت یاد شده روی بزرگ نمایی و هیاهوی جریان فتنه سرمایه گذاری کرده بود و بی آبرویی بزرگی را نصیب وزارت خارجه و سرویس جاسوسی انگلیس کرد.
انتشار سربسته و چند سطر از گزارش محرمانه دیوید اوئن در حالی است که آقای هاشمی رفسنجانی سالها پیش درباره برخی قضاوت های احمقانه برخی دولت های غربی گفته بود آنها مسائل ایران را مثل گاو تحلیل می کنند.