واکنش فعال سیاسی اصولگرا به صحبتهای اخیر سید محمد خاتمی

پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس انجام شد و اصلاح طلبان پروژه ای را که قرار بود از مهرماه استارت بزنند یک ماه زودتر آغاز کردند. سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات روز گذشته با زیر سئوال بردن نحوه برگزاری انتخابات، مجلس خبرگان را نیز مورد هجمه قرار داد و گفت «خبرگان اگر در جایگاه واقعی خود باشد: کارش نصب و عزل رهبری و نظارت بر رهبر و دستگاههای منسوب به ایشان است و شورای نگهبان باید مراقبت کند که رای مردم دزدیده نشود و حکومت‌ها رای مردم را نخورند؛ نه اینکه قیمومیّت بر مردم داشته باشد».

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار فردا درباره علت همجه خاتمی به مجلس خبرگان و شورای نگهبان گفت: اصلاح طلبان به ویژه عناصری مثل آقای خاتمی با فقه سیاسی حضرت امام (ره) مشکل دارند بنابراین حرف تکراری شان را زمان هر انتخاباتی دوباره بیان می کنند.

وی با بیان اینکه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران براساس فقه سیاسی امام پایه ریزی شد و استمرار یافت، افزود: حرف های آقای خاتمی و اصلاح طلبان نه خریدار و نه قابلیت اجرایی شدن دارد. آنها این موضوع را خوب می دانند اما حرف شان را تکرار می کنند چون هدف شان بیشتر تغییر در خط و مسیر ولایت و رهبری در جامعه است.

این فعال سیاسی بیان کرد: اصلاح طلبان همچون گروه واقفیه هستند که در صدر اسلام وجود داشت و بعد از پیامبر (ص) نه به اسلام اعتقاد داشتند و نه به آن عمل کردند. آنها با وجودی که مدعی هستند براساس خط امام عمل می کنند، هیچ پایبندی و اعتقادی به فقه سیاسی امام ندارند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان براساس قانون اساسی عمل می کند. قانون اساسی نیز تغییری نکرده است که حرف اصلاح طلبان دوباره طرح شود و قابلیت اجرایی شدن پیدا کند. مفسر قانون اساسی، طبق قانون اساسی شورای نگهبان است، بنابراین این نوع حرف ها جز آنکه ذهن مردم را مشوش و فاصله جریان اصلاحات را با نظام بیشتر کند، حاصل دیگری ندارد.

ترقی بیان کرد: اصلاح طلبان با بیان این حرف ها می خواهند پوششی برای فقدان سرمایه اجتماعی شان ایجاد کنند و این ژست را بگیرند که جریان اصلاحات در انتخابات شرکت نمی کند.