آیا موزه بریتانیا جای امنی برای آثار تاریخی ایران است؟

سید مهدی حسینی متین کاردار ایران در لندن در پیامی در فضای مجازی نوشت: با انتشار اخباری مبنی بر سرقت هزاران اثر باستانی از موزه بریتانیا ، این سوال باقی می‌ماند که این موزه همچنان مکانی امن برای نگهداری این آثار با ارزش از جمله اشیای ایرانی است؟

آیا مسئولان موزه بریتانیا می‌توانند اعتماد صاحبان اصلی خارجی را دوباره به دست آورند؟ 

هارتویگ فیشر، مدیر موزه لندن روز گذشته ضمن اعلام استعفای خود اذعان کرد تا به حال بیش از ۲ هزار مورد از آثار تاریخی موزه لندن به سرقت رفته و این موزه هیچ آمار دقیقی از اشیای گم شده در اختیار ندارد.

آیا موزه بریتانیا جای امنی برای آثار تاریخی ایران است؟