برگزاری نخستین نشست مشترک کنسولی ایران و عمان در تهران

 نخستین نشست مشترک کنسولی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به ریاست مدیرکل کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل سیاسی و مدیرکل کنسولی وزارت خارجه عمان روز دوشنبه ششم شهریور ماه در تهران برگزار شد. 

در این نشست طرفین ضمن تأکید بر استمرار گفت‌وگوهای کنسولی از گسترش مناسبات بین دو کشور استقبال کردند و با بررسی مسائل و مشکلات اتباع ایرانی در عمان در خصوص عفو و آزادی زندانیان ایرانی در عمان و حل مشکلات برخی اتباع عمانی در ایران گفت‌وگو و مذاکره کردند. 

همچنین امضای موافقت‌نامه‌های انتقال محکومان بین دو کشور، موضوعات تسهیل تردد اتباع و حمایت‌های کنسولی بحث و مورد تأکید قرار گرفت و طرفین بر اطلاع رسانی بیشتر در خصوص قوانین و مقررات درباره اقامت، کار و مبالغ ارزی همراه مسافران و همچنین حل مشکلات صاحبان لنج‌ها و شناورها تأکید کردند.

در پایان این نشست صورتجلسه مذاکرات کنسولی امضا و تبادل شد.

برگزاری نخستین نشست مشترک کنسولی ایران و عمان در تهران