دستگیری ۶ اغتشاشگر و خرابکار در بوئین زهرا

سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شهرستان بویین زهرا روز گذشته در اقدامی سریع و هوشمندانه ۶ نفر از عوامل ایجاد اغتشاش و خرابکاری در این شهرستان را دستگیر کردند.

نیروهای امنیتی موفق شدند یک گروه خرابکار که بنا داشتند در روز های اخیر تحرکات ضدامنیتی داشته باشند را با توجه به رصد و اشراف  دقیق اطلاعاتی قبل از هرگونه اقدامی در شهرستان بویین زهرا  دستگیر کنند.