سنگ روی یخ شدن ضدانقلاب در خارج کشور

گروه‌های اپوزیسیون از هفته‌ها پیش برای ایجاد آشوب در داخل کشور و تجمع‌های حمایتی در خارج در حال مانور دادن بودند؛ اجتماعات خارج کشور در حمایت از اغتشاشات سال گذشته از برلین شروع شد و در چند شهر همچون استراسبورگ و بروکسل هم شاهد آن بودیم.
 حضور پرچم‌های گوناگون و ناشناس از احزاب و گروهک‌های تجزیه‌طلب و زد و خورد بین طرفداران سلطنت و چپگراها و یا رفتارهای عجیب و غریب همچون برافراشتن پرچم ساواک فصل مشترک این تجمعات بود!

بعد از پایان دومینوی شکست تجمعات خارج کشور، در سالگرد اغتشاشات، جمع محدودی در چند شهر اروپا همچون دوسلدورف، فرانکفورت و استراسبورگ جمع شدند که نشان می‌دهد تکاپوی جبهه ضدایرانی در خارج کشور هم ناکام ماند.

سنگ روی یخ شدن ضدانقلاب در خارج کشور

نکته قابل توجه اینجاست که همچون میتینگ‌های سال گذشته، آنچه یافت می‌شود پرچم‌های تجزیه‌طلبی و ضدایرانی است؛ مسئله‌ای که هر ایرانی وطن‌دوستی را نسبت به آینده‌ای که سرکردگان اپوزیسیون نویدش را می‌دهند، نگران می‌کند.

همچنین اپوزیسیون به‌دنبال برگزاری تجمعاتی در ترکیه  و شهر استانبول بودند که استانداری استانبول با این درخواست مخالفت کرد.