خواسته آشوب‌طلبان، ورای مطالبات مردم بود

  عبدالله گنجی درباره دلایل شکست پروژه دشمن برای بی ثبات کردن و بر هم زدن آرامش در کشور اظهار کرد: همه طرف‌ها می‌دانستند که در ۲۵ شهریور هیچ اتفاقی نمی‌افتد آن‌ها فراخوان می‌زدند و تحلیل می‌کردند که اتفاقی نیز پیش نمی‌آید.

وی ادامه داد: چرا مردم نمی‌آیند و به این فراخوان توجه نمی‌کنند؟ دلایل متعددی دارد و بخشی از اپوزیسیون از درک این موضوع فاقد بوده و مسئله آن‌ها با مسئله مردم متفاوت است و میان عموم مردم و افرادی که درخارج از کشور به دنبال تحریک مردم هستند این عنوان می شود که شما خارج از کشور در آرامش هستید و برای داخل و جنگ در خیابان‌ها فراخوان می‌دهید.

گنجی گفت: مطالبات مردم مسائل اقتصادی است، اما در شعار‌های این افراد هیچ نگاه و بویی نسبت به خواسته مردم وجود ندارد و ادبیات آن‌ها ادبیات رکیک و زشتی است. نکته دوم آن است که در آن‌ها جریان تجزیه طلب جنگ طلب طبیعی وجود دارد و بخشی از خارج نشین‌ها نیز با دیدن این جریان در کنار جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند و این خواسته مردم نیست و مردم همچنین ورود مسئولان خارج به این موضوع را قبول نمی‌کنند.

وی ادامه داد:‌ بنا براین چشم اندازی هم نبود برای این آشوب طلب‌ها و  آدم‌هایی که پرچم دار این حرکت بودند آدم‌های ضعیفی هستند.

تحلیل‌گر مسائل سیاسی افزود: تمامی مردم متوجه شدند این مسیر، مسیری نیست که مشکلات را حل کند و صحبت آشوب طلب‌ها چیزی ورای مطالبه مردم بود.

خواسته آشوب‌طلبان، ورای مطالبات مردم بود

گنجی درباره اختلافات اپوزیسیون خارج از کشور گفت:‌ آن‌ها عمدتا برای مردم ما قابل شناخت و قضاوت هستند و قدرت طلبانی که بتوانند محوریت داشته باشند و برای خود سابقه مبارزاتی ایجاد کنند با دیدگاه‌هایی که دارند نهایتا به بن‌بست خواهند رسید،  این قابل پیش بینی و برآورد بود و قبلا نیز به همین گونه بود و در تلویزیون‌های خود همدیگر را بیشتر از جمهوری اسلامی می‌کوبند.

وی گفت: نگاه آمریکایی‌ها به ملت ما همانند نگاه آن‌ها به نظام ما است و رئیس جمهور آن ها ترامپ ملت ما را تروریست می‌نامند و جنگ تمدنی با ما دارند و آن ها می‌دانند پایداری ایران ریشه مردمی دارد و نمی‌توانند آن را قطع کنند، بخشی از سر در گمی آن‌ها برای همین است و از هر طرف که به جمهوری اسلامی هجوم می برند به همین مردمی می‌رسند که خیلی هم مشکل اقتصادی دارند اما همچنان مقاوم هستند.