علت اصلی عقب ماندگی طرح مسکن ملی

ایرج رهبر ، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت وگو با افکارنیوز درخصوص عدم اجرای کامل قانون مسکن ملی گفت: گذشته را که مرور می کنیم مبرهن می شود که به طورمعمول طرح های دولتی مسکن سازی، سرنوشتی جز شکست ندارند.

وی افزود: به طورمثال مسکن مهر، هرچند می شد که با اتمام درست این پروژه سرنوشت بهتری را برایش رقم زد و آن را تمام کرد و هرچند که به نسبت سایر طرح ها در گذشته و اکنون، بهتر بود و دست کم یک نتیجه ای درزندگی مردم داشت، اما درکل به طورمیانگین سرنوشت این وعده ها و وعیدها خوش نیست.

رهبر ادامه داد: ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بدون همکاری تمام دستگاه ها و ارگان ها امکان پذیر نیست. همان طور که شاهد بوده ایم، عدم همکاری بانک ها و دیگر سازمان های متولی مسکن باعث شده که دولت در طی ۲ سال، نتواند کار چندانی انجام دهد و مسکن سازی پیشرفت چشمگیری نداشته است.

رئیس انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه این در حالیست که بر اساس وعده های داده شده، تا به امروز باید بیش از ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته می شد، اظهار داشت: تا زمانی که بانک ها، تسهیلات مسکن پرداخت نکنند نمی توان انتظار داشت که خود مردم تمام بودجه ی لازم برای ساخت مسکن را فراهم کنند. به خصوص با توجه به این نکته که طرح مزبور برای اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه ساخته می شود که اساسا پول کافی برای خرید خانه ندارند.

او عنوان کرد: اما از آن جایی که بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند، ساخت خانه نیز فعلا متوقف شده و خانه ای تکمیل نشده است. بانک مرکزی می گوید که قانون جهش تولید مسکن و اختصاص ۲۰ درصد سهم اعتبارات بانک ها به پرداخت تسهیلات مسکن، محقق نشده است.

رهبر گفت: از زمانی که قانون جهش مسکن تصویب شد و قرار بود که بانک ها تسهیلات مسکن به طرح نهضت ملی مسکن پرداخت کنند تا پایان مرداد ماه سال جاری، فقط ۲۷۵ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال، تسهیلات پرداخت شده است. این نشان می دهد که بسیاری از بانک ها اصلا به قانون مزبور توجهی نداشته اند.

علت اصلی عقب ماندگی طرح مسکن ملی

دبیر انجمن انبوه سازان استان تهران تشریح کرد: بنابراین شفاف است که چنین بی توجهی و کم کاری در نهایت منجر به عقب افتادگی در طرح نهضت ملی مسکن شده است. وقفه هایی که در طرح نهضت ملی مسکن به وجود آمده، نتیجه ی مستقیم عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک ها بوده است. این موضوع زمانی اهمیت ویژه تری پیدا می کند که متوجه شویم بخش زیادی از منابع مالی این ابرپروژه، قرار بود که توسط بانک ها تامین شوند.

او درانتها خاطرنشان کرد: اکنون در چنین شرایطی راهکار بعدی دولت، همکاری با بخش خصوصی است. علاوه بر این، زمین رایگان به شکل انفرادی یا گروهی واگذار شده است. آمارها نشان می دهد که بخش زیادی از گرانی مسکن به دلیل هزینه های زمین است. به همین دلیل است که زمین رایگان، یکی از راهکارهای دولت بوده است.