به گزارش افکار نیوز به نقل از کیهان،اين مطلب را اكبر گنجي ضمن مقاله اي در وبسايت راديو زمانه مورد تاكيد قرار داد و با اذعان به سياه نمايي مطلق گروهك ها عليه جمهوري اسلامي نوشت: جمعيت ايران از سرنگوني رژيم شاه تاكنون كمي بيش از دو برابر شده است. اما تعداد دانشجويان از ۱۷۶ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به چهار و نيم ميليون تن رسيده است. يعني شاهد افزايش ۲۷ برابري هستيم. همچنين در آستانه انقلاب، زنان ۵/۳۱ درصد از دانشجويان را تشكيل مي دادند اما اكنون اين رقم به ۷/۶۱ درصد رسيده است.


وی اضافه می کند: در سال ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶، هر سال ۹۰۰ عنوان کتاب در ایران منتشر شد. سال ۱۳۵۷ - به علت شرایط انقلابی و بحرانی - تنها ۲۷۴ عنوان کتاب منتشر شد. در سال ۱۳۸۹،۶۴۹۲۶ عنوان کتاب و در سال ۱۳۹۰،۶۸ هزار عنوان کتاب در ایران منتشر شد، که ۱۴۰۹۱ عنوان ترجمه و ۵۴۷۲۸ عنوان کتاب تالیفی هستند.


وی همچنین نوشت: مطابق گزارش سازمان ملل در ارزیابی شاخص توسعه انسانی(براساس معیارهایی چون امید به زندگی، کیفیت نظام آموزشی، درآمد واقعی و درآمد سرانه ملی)، ایران در سال ۲۰۱۰ در جایگاه ۸۷ و در سال ۲۰۱۱ در رتبه ۸۸ قرار گرفته و همچنان در میان «کشورهای با توسعه انسانی بالا» قرار دارد. مطابق همین گزارش، شکاف درآمدی میان طبقات، ایران با ضریب جینی ۳۸۳/۰ وضع بهتری نسبت به آمریکا(با ضریب جینی ۴۰۸/۰، قطر(با ضریب جینی ۴۱۱/۰) و ترکیه(با ضریب جینی ۳۹۷/۰) دارد.


گنجی تصریح کرده است: در زمان شاه صدای زندانیان سیاسی به گوش هیچ کس نمی رسید، چه رسد به آن که از درون زندان ها نامه های سرگشاده علیه شاه بنویسند، اما اینک زندانیان سیاسی از درون زندان ها علیه رهبری نامه های تند سرگشاده انتشار می دهند. این وضعیت در هیچ یک از کشورهای منطقه نظیر ندارد.


گنجی در حالی از کور چشمی اپوزیسیون انتقاد کرده که خود در روزگار حضور در ایران و در دوره اصلاحات صرفا به خاطر جاه طلبی، نوشته ها و اظهارات بی مایه ای علیه حضرت امام حسین(ع) و امام خمینی(ره) - سرمایه های تاریخ ساز ملت ایران - داشت. ابراهیم نبوی دو سال پیش فاش کرد که کسانی قصد داشتند اکبر گنجی را با فریب و تشجیع، وادار به خودکشی کنند و همسر وی نیز در این سناریو دخالت داشت.