به گزارش افکار نیوز به نقل از کیهان،در پي تصميم بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم اشغالگر قدس مبني بر انحلال كميته پلسنر، شائول موفاز رئيس حزب كاديما هشدار داد نخست وزير يا بايد نتايج اين كميته را منتشر كند و يا كابينه اش را منحل نمايد.

به گزارش خبرگزاری قدس کمیته پلسنر ماموریت داشت تا براساس حکم دادگاه عالی اسرائیل قانونی را تهیه کند که براساس آن مساوات بین اسرائیلی ها(خصوصا یهودیان حریدی) در خصوص خدمت الزامی زیر پرچم رعایت شود. این قانون قرار بود جایگزین قانون موسوم به طال شود قانون طال یکی از مشکلات پیش روی دولت نتانیاهو بود و آن را تا آستانه فروپاشی پیش برد اما نخست وزیر طی مذاکره با موفاز(رئیس بزرگترین حزب مخالف) موقتا بر مشکل انحلال پارلمان و دولت فائق آمد.


برپایه این گزارش، در پی مخالفت احزابی چون اسرائیل خانه ما با روند کاری و نتایج کمیته پلسنر و متعاقب آن خروج این دو حزب از این کمیته نتانیاهو دستور به انحلال این کمیته داد؛ کمیته ای که اساساً اعضای حزب کادیما توجیه پیوستن حزب متبوعشان به ائتلاف حکومتی را در تشکیل آن می بینند و انحلال آن را به نوعی پایان کار خود در ائتلاف حکومتی نتانیاهو توصیف می نمایند.


شائول موفاز رئیس حزب کادیما هم در واکنش به این اقدام، از نتانیاهو خواست نتایج اقدامات کمیته پلسنر را منتشر و آن را به رسمیت بشناسد و گرنه باید شاهد فروپاشی کابینه باشد زیرا کادیما دیگر حاضر نخواهد بود در این ائتلاف قرار گیرد.

حزب کادیما بیشترین تعداد کرسی ها را در پارلمان رژیم صهیونیستی در اختیار دارد.