به گزارش افکارنیوز، آیتالله احمد خاتمی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتوگو با فارس، درباره تشابهات فتنه ۱۸ تیر و اتفاقات رخ داده پس از انتخابات سال ۸۸ گفت: شورش کور ۱۸ تیر ۷۸ و فتنه ۱۰ سال بعد از آن یعنی سال ۸۸ یک ماهیت دارد و آن این است که هر دو جریان ولایت ستیزی را محور اصلی خود قرار داده بودند و در پی آن بودند که با ستیز با ولایت نظام اسلامی هویت خود را از دست بدهد.

وی افزود: در فتنه سال ۷۸ آمریکا با تمام قدرت رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای وارد عمل شد و از شورشیان حمایت کرد به طوری که وزیر خارجه وقت آمریکا بارها حمایت خود را به صورت رسمی از فتنه سال ۷۸ اعلام کرده است که این موضوع را در فتنه ۸۸ نیز شاهدیم.

خاتمی تصریح کرد: از رسانه ملی که در عرصه مبارزه با فتنه اسناد فراوان و مطالب گویایی دارد تقاضا دارم برای آگاهی دهی به مردم به ویژه نسل جوان برنامه‌های مستندی را از شورش سال ۷۸ و ۸۸ تهیه کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم قرار دادیم اگر آگاهی دهی صورت نگیرد به طور حتم دوباره همان جریان‌های فتنه‌گری که آب به آسیاب دشمن می‌ریختند شکل خواهد گرفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: دو فتنه سال ۷۸ و ۸۸ در تاریخ انقلاب ما باعثبصیرت افزایی مردم شدند.

وی افزود: در فتنه ۷۸ کسانی که اصل ولایت فقیه را قبول نداشتند و این موضوع را نیز به صورت واضح بیان میکردند در فتنه ۸۸ و عاشورای آن سال شعار بر اصل ولایت فقیه سر دادند از این رو این دو جریان یک مسیر را طی میکند.