به گزارش افکارنیوز به نقل از واحد مرکزی خبر، گیدو وستروله وزیر امور خارجه آلمان و علی اکبر صالحی در این دیدار درباره مسائل دوجانبه و بین المللی از جمله موضوع افغانستان گفت وگو کردند.

همچنین در دیدار جداگانه کویشیرو گامبا وزیر امور خارجه ژاپن با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه تقویت روابط دو جانبه و همکاری های منطقه ای و بین المللی تهران و توکیو مورد توجه و تبادل نظر قرار گرفت.