به گزارش افکارنیوز به نقل از ندای انقلاب، برخی عناصر نزدیک به حلقه انحراف در جلسات محفلی خود به بازوهای رسانه ای وابسته به این جریان سیاسی پیشنهاد کرده اند که از این پس به فکر شبهه زدایی در خصوص جریان انحرافی باشند.

بر این اساس محورهای «شبهه زدایی» رسانه های وابسته به جریان انحرافی در ماههای آینده بر مبنای انتقادات وارد به این جریان شکل خواهد گرفت.

در مرحله اول اجرای این طرح، حامیان رسانه ای جریان انحرافی برای تحریف تاریخ و منحرف کردن افکار عمومی از رسوایی های این جریان در تلاش اند تا در موضوعات پایان عصر اسلامگرایی، نظریه مکتب ایرانی، دوره ۱۱ روزه خانه نشینی رئیس جمهور اقدام به یادداشت نویسی و تحلیلگری بر اساس مطالبات و تفکرات لیدر این جریان کنند.

این درحالیست که مطالب فوق جز سوالات نمایندگان مجلس هشتم از رئیس جمهور نیز بوده است.