افكار نيوز - سيد احمد خاتمي در خطبههاي نماز جمعه تهران گفت: برخي ميگويند بايد بجاي برخورد و جلوگيري از بد حجابي بايد براي آن فرهنگسازي كرد، و نبايد بهيچوجه در مقابل آن ايستاد، اگر اينطور است پس لابد بايد براي جلوگيري از دزدي نيز براي دزدها فرهنگسازي كرد و بقيه جرايم نيز همينطور!

وی در ادامه افزود: من مخالف فرهنگ سازی نیستم، اما فقط فرهنگ‌سازی تنها نیز جواب نمی‌دهد، باید مسئولان به گونه‌ای برخورد کنند که مردم و متدینین بدانند که مسئولان نظام دغدغه مبارزه با بدحجابی را دارند.

پايان خبر/ب+