به گزارش افکارنیوز، هفته​نامه پنجره با سید مهدی هاشمی به گفت و گو نشست و گزیده سخنان او را در ادامه ملاحظه می کنید:

· تغییرات استانداران در زمان من با پیشنهاد بنده به آقای رئیس‌جمهور و موافقت وی صورت گرفت.

· الزاماً نمی‌توان یک سال را برای پست استانداری زمان کمی دانست. باتوجه به اینکه معمولاً اشخاصی که برای استانداری در یک استان انتخاب می‌شوند، از اهالی همان‌ منطقه هستند و با آن منطقه و شرایط محیطی آشنایی کاملی دارند. به همین دلیل پس از شروع به کار در استانداری، زمان زیادی برای آشنایی با استان مربوط نیاز ندارند؛ هرچند که تغییرات زیاد در استانداری‌ها نیز عمل پسندیده‌ای نیست.

· دولت و مسئولان امر باید توجه داشته باشند که جابه‌جایی‌های زیاد در مدیریت اجرایی، استان‌ها را دچار مشکل خواهد کرد و طبیعتاً استانداران در اتخاذ تصمیمات بلندمدت خود در استان‌ها دچار مشکل می‌شوند.

· این جابه‌جایی‌های مکرر، قطعاً در برخی نقاط ممکن است به روند حرکتی استان ضربه وارد کند. البته در برخی استان‌ها این جابه‌جایی‌ها بسیار مفید است و شرایط منطقه را بهبود خواهد بخشید. ولی به‌نظر بنده اگر در تعویض یک استاندار ضرورتی وجود داشته باشد، بهتر است یک استاندار جدید در همین فرصت کم انتخاب شود تا اینکه شرایط قبلی استان بدون تغییر باقی بماند.

· همان‌گونه که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قبل از انتخابات مجلس فرمودند، ممکن است فردی برای یک پستی صلاحیت نداشته باشد ولی برای پست‌های دیگر فردی صالح باشد ممکن است فردی برای نمایندگی صلاحیت نداشته باشد ولی صلاحیت استانداری را داشته باشد؛ هرچند در برخی موارد بعضی افراد نه برای مجلس و نه برای استانداری صلاحیت ندارند.

قرار نیست که دولت با همه مردم قم در رابطه با انتخاب استاندار مشورت کند ولی باتوجه به اتفاقات اخیر، اگر دولت با عقلای قم مشورت کرده بود و پس از مشورت با آنها استاندار را انتخاب میکرد، طبیعتاً این حواشی بهوجود نمیآمد و استاندار جدید بهتر میتوانست کارش را در این استان آغاز کند. البته دلیلی هم ندارد که با انتخاب افراد حاشیه ای هزینههای بیدلیل برای دولت ایجاد کنیم.