به گزارش افکارنیوز، روزنامه ایران در سرمقاله امروز این نشریه که با عنوان "توطئه اقتصادی علیه دولت و سکوتی که اگر بشکند" نوشت: اگر تحلیلگر اقتصادی دقیقی باشید تایید می کنید که ریشه اصلی گرانی های روی داده... نه آنگونه که سیاست بازان بی خرد القا می کنند، سیاست های اقتصادی دولت عامل آن است.

این یادداشت در ادامه می افزاید: اکنون که احمدی نژاد بنا بر مصالح کشور سکوت کرده و پرده از خیانت مدعیان برنمی دارد، فشار ناشی از توطئه هدفمند اقتصادی اخلالگران و تبعاتی که تا این زمان دامن مردم و کشور را گرفته، با جو سازی منافقانه رسانه ای، به نام احمدی نژاد و سیاست های اقتصادی وی نوشته می شود. انگشت اتهامات در این وانفسا، ناجوانمردانه او را نشانه گرفته و سیاست بازان زیاده گو و طلبکار در این آتش می دمند تا به مطالع کثیف خویش دست یابند. اما در همیشه بر روی یک پاشنه نمی گردد و معادله معکوس می شود اگر احمدی نژاد سکوت خود را بشکند...