به گزارش افکارنیوز، هفته نامه پنجره در پرونده این هفته خود درباره جابجایی استانداران به نامه معروف ۱۳ استاندار در سال ۸۹ پرداخته است. اهم مطالب این گزارش در ادامه می آید:

- قانون مصوب کشور تصریح دارد که استانداران با پیشنهاد وزیر کشور و موافقت رئیس‌جمهوری به هیأت دولت معرفی می‌شوند تا بتوانند سکان‌دار دولت در استان مورد نظر باشند. با این حال، تجربه نشان داده روند معرفی و انتخاب استانداران تحت تأثیر شرایط بسیاری است و بازیگران متعددی دارد؛ آنچنان که در دولت نهم و به ویژه دولت دهم، نقش جریان انحرافی در برخی از عزل و نصب‌ها مشهود بود و در تعویض استانداران نیز رد پای این جریان دیده می‌شد. شاید استفاده از این تعبیر که «استانداری‌ها حیاط خلوت برخی مردان پرنفوذ دولت دهم بودند» تعبیر بیجایی نباشد.

- نامه معروف ۱۳ استاندار که در ابتدای سال ۸۹ درباره آن زیاد شنیدیم و خواندیم، یکی از نقاط تاریک استانداران دولت‌های نهم و دهم است. اردیبهشت آن سال بیانیه‌ای صادر شد که اگرچه به ظاهر عنوان حمایت از رئیس‌جمهوری را یدک می‌کشید اما در واقع از برخی دولتمردان منصوب رئیس‌جمهوری که مردم و رسانه‌ها از آنان با نام «جریان انحرافی» یاد می‌کنند، حمایت می‌کرد. افرادی چون کرم‌رضا پیریایی استاندار همدان، محمود صلاحی استاندار خراسان رضوی، روح‌الله احمدزاده کرمانی استاندار، حسین هاشمی استاندار هرمزگان، قهرمان رشید استاندار خراسان جنوبی از جمله امضاکنندگان این نامه بودند.

- انتشار این نامه که گویا در بازه زمانی دورکاری رئیس‌جمهوری در اردیبهشت ۹۰ مقدماتش فراهم شده بود و به نوعی مرتبط با فضای آن روزهاست، اقدام ناکامی بود که در حمایت از التهاب آفرینی‌های جریان انحرافی انجام شد و با واکنش‌های مردمی نیز مواجه گردید. از جمله کرم‌رضا پیریایی که برخی رسانه‌ها او و دو استاندار دیگر را بانیان این کار می‌دانستند و آن روزها بر مسند استانداری همدان بود، از کسانی است که مورد اعتراض مردمی قرار گرفت و در نماز جمعه شهر همدان با اعتراض و شعار مردمی مواجه شد.

- روح الله احمدزاده کرمانی دیگر امضاکننده نامه ۱۳ نفره بود که مورد اعتراض شیرازی‌ها قرار گرفت. او که از همان ابتدای مسئولیتش با اعتراضات شدید مردمی مواجه شده بود - به گونه‌ای که مردم مانع ورود او به استانداری شدند و بر در آنجا قفل بزرگی زدند - باز هم از اعتراضات بی‌نصیب نماند. البته در این میان شنیده‌ها حاکی است احمدزاده متن اولی که توسط استانداران امضا شده بود را تغییر داده و یا اسکن کردن امضاها، آنها را به پایین بیانیه جدید منتقل کرده بود. این اقدام نیز بعدها توسط یکی از استانداران فاش شد.

- محمود صلاحی نیز دیگر چهره تأثیرگذار بیانیه ۱۳ نفره بود؛ کسی که شایعه ارتقای درجهاش به گوش میرسد از صلاحی که یک بار در آخرین روزهای سال ۸۹ شایعه انتقالش به پست معاون اولیدهان به دهان چرخید، این روزها به عنوان سرپرست آینده وزارت پرتلاطم کشور یاد میشود.