به گزارش افکارنیوز به نقل ازندای انقلاب ، یکی از عناصر نزدیک به جریان انحرافی مدعی تشکیک در عصمت اهل بیت پیامبر اسلام(ص) شده است.

این فرد در نوشتار اخیری که یکی از پایگاههای اطلاع رسانی نزدیک به این جریان آنرا منتشر کرده مدعی شده: بسیارند کسانی که با توجه به پیش فرض معصومیت ائمه و پیامبر، تمام اعمال آنها را بدون بررسی درست میدانند و…. در واقع یک مسلمان نباید بدون بررسی عملی، نسبت به آن پیش فرضی داشته باشد.

وی سپس به منظور پوشاندن شبهه افکنی های خود به مغلطه و سفسطه روی آورده و اضافه می کند: با بررسی اعمال ائمه است که معصومیت آنها و درستی اعمالشان اثبات میشود، نه اینکه با فرض معصومیت آنها، از زیر بار تفسیر و بررسی اعمال آنان شانه خالی کنیم.

این در حالیست که معصومیت اهل بیت هر چند از بررسی شیوه زندگی و رفتار آن بزرگواران نیز قابل استنباط و استنتاج است اما فرض معصومیت اهل بیت پیامبر بر اساس نص صریح آیه تطهیر پذیرفته شده و خدشه ناپذیر است.