به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، علي حسيننژاد كه به تازگي از گروهك تروريستي منافقين جدا شده، با اشاره به فعاليت خود در اين گروهك به عنوان قديميترين مترجم در بخش روابط خارجه گفت: شخصيتهاي سياسي، رسانهاي و نمايندگان عراقي را از فهرست العراقيه و يا مخالفان دولت نوري المالكي، نخست وزير و يا كساني كه مبالغ هنگفتي را مستقيما و غير مستقيم از گروهك دريافت كردهاند، ميشناسم كه با اين گروهك همكاري داشتند.

وی ادامه داد: از جمله شخصیت‌ها و سیاستمدارانی که با گروهک همکاری داشتند طارق الهاشمی، صالح المطلق از اعضای دولت، ظافر العانی، حیدر ملا، میسون الدملوجی، طه اللهیبی، احمد العلوانی، کریمه داوود، سلیم عبدالله الجبوری، حسن خلف الجبوری، اشواق الجاف، ندی ابراهیم الجبوری، فایزه العبیدی(از فهرست العراقیه)، احلام اسعد و آلا طالبانی از فهرست الکردیه پارلمان عراق، عبدالجبار الجبوری، علی النعیمی، سرمد عبدالکریم(مدیر خبرگزاری عراق)، زیدان عبدالکریم، اسعد ماجد، صافی الیاسری از فعالان رسانه‌ای در عراق و مشعان الجبوری(از نمایندگان سابق)، مشعان السعدی از اعضای فعال العراقیه و عبدالله الجبوری از استان دیالی بودند.

وي در گفتوگو با خبرگزاري اشرف نيوز به همكاري برخي از روزنامههاي عراق با گروهك تروريستي منافقين اشاره كرد و گفت: روزنامههاي الزمان، الدستور، المشرق، بغداد و شبكههاي ماهوارهاي البابليه (وابسته به صالح المطلق) ، الشرقيه، الرافدين و خبرگزاريهاي واع، العراق للجميع ، نينا، سايت عربستاني ايلاف و روزنامهي كويتي السياسه از رسانههايي هستند كه با منافقين در ارتباط هستند و مبالغي را از آنها دريافت ميكنند.