به گزارش افکارنیوز، روزنامه ملت ما نوشت:

پس از مباحث به وجود آمده درباره تغيير وزير اطلاعات در سال گذشته و تدبير مقام معظم رهبري در اين خصوص به تازگي شايعاتي هدفمند درباره تغيير وزير در محافل سياسي به گوش ميرسد كه بيشك در راستاي تضعيف دستگاه اطلاعاتي ـ امنيتي كشور ارزيابي ميشود. من جمله از كانديداهاي احتمالي براي پست وزارت و ابراز تمايل نامبرده سخن مينمايد اين درحالي است كه هيچگونه تغييري در اين وزارتخانه در دستور رياست محترم جمهور نبوده و نيست.