به گزارش افکارنیوز، محمد مهدی اسماعیلی در گفتگو با فارس با اشاره به صحبت های نماینده فلاورجان در مجلس در ارتباط با تغییر استاندار اصفهان گفت: موضوعی تحت عنوان تغییر استاندار در اصفهان مطرح نبوده و نماینده فلاورجان نظر شخصی خود را در این ارتباط بیان کرده است.

وی افزود: استاندار و مدیران استانداری اصفهان تا ثانیه آخر همانند روز اول به فعالیت خود ادامه داده و به مباحثی چون تغییر استاندار و مسائلی از این قبیل در استانداری اصفهان به عنوان مسائل حاشیه‌ای نگریسته می‌شود.

معاون استانداری اصفهان با انحرافی خواندن اظهارات مربوط به تغییر استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: طرح این گونه مسائل از یک سو به دور از منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با خدمت شبانهروزی به مردم بوده و از سوی دیگر و موجب کم شدن انگیزه کاری در میان مدیران استانی میشود.