به گزارش افکارنیوز، حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی به باشگاه خبرنگاران گفت: تا کنون ۵۲ امضا برای استیضاح وزیر ورزش جمع آوری شده است.

وی افزود: این استیضاح در ۲۰ بند تهیه شده که نحوه عزل و نصب ها وچگونگی انتقال افراد از سایر دستگاه ها بویژه در مشاغل کلیدی و انگیزه دخالت در امور روز فدراسیون ها از جمله این موارد است.

کامران در ادامه تصریح کرد: نحوه ی اجرای احکام برنامه پنجم، نحوه تخصیص یک درصد اعتبار دستگاه ها به استان ها و علت بی مهری به پیشکسوتان و قهرمانان نیز از دیگر بندهای این استیضاح است.

این عضو کمسیون امنیت ملی مجلس افزود: عده ای معتقدند به دلیل نزدیکی المپیک، در مقطع کنونی زمان مناسبتی برای طرح این استیضاح نیست.

کامران تصریح کرد:استیضاح کنندگان به این طرح مصرند و در صورت انصراف تعدادی از امضا کنندگان از این طرح، تعدادی از نمایندگان حاضر به پس گرفتن امضای خود نیستند واین درحالی است که نمایندگان شرایط کشور رانیز مدنظر قرار داده و سپس تصمیم گیری می کنند.