به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، كاربران اينترنت امروز با مراجعه به پايگاه خبري "الف" با صفحه مربوط به پالايش سايتهاي اينترنتي مواجه ميشوند كه در اين راستا دفتر سخنگوي دستگاه قضايي نيز خبر فيلتر شدن اين سايت را تاييد كرد.

احمد توكلي با ابراز بياطلاعي از دليل فيلتر شدن سايت "الف" گفت: هنوز خبر رسمي در مورد دليل فيلتر شدن سايت به من ندادهاند و اكنون منتظر تماس دادستاني براي دليل اين كار هستم.