به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، مصطفی محمد نجار وزیر کشور جهت دیدار رسمی وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد.

وی در بدو ورود از سوی " یرتسیان " وزیر وضعیت فوق العاده این کشور مورد استقبال قرار گرفت.

نجار در مصاحبه‌ای هدف از سفر را گسترش روابط دو جانبه بین ارمنستان و ایران دانسته و افزود: در این سفر دو روزه در خصوص مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحثو تبادل نظر صورت می‌گیرد.

یرتسیان وزیر وضعیت فوق العاده ارمنستان نیز ضمن با اهمیت شمردن همکاری‌های دو کشور، بر گسترش ارتباطات تاکید کرد.

در این سفر معاونین امنیتی، انتظامی، امور بینالملل و استانداران آذربایجان غربی و شرقی وزیر کشور را همراهی میکنند.