افكار نيوز - شهيد آيت در يك كنفرانس خبري اظهار داشت: تضعیف مجلس و انحلال مجلس، یعنی تقویت دیكتاتوری. هیچ شكی نیست و یكی از ناراحتیهای حضرات هم از من همین است در مجلس خبرگان به نمایندگان هم گفتم آقایان امكان اینكه من رئیس جمهور بشوم بیشتر است تا رهبر بشوم.

چون من فقیه مرجع که نیستم ولی معهذا من دارم اختیارات رئیس جمهور را کم می‌کنم. چرا برای اینکه از دیکتاتوری می‌ترسم برای اینکه می‌ترسم یک انور سادات پیدا بشود(مثل اینکه سریعاً در مجلس هم ذکر شده) و کودتا کند ولی رهبر که نمی‌خواهد کودتا کند. شما فرماندهی کل قوا را بدهید به رهبری که در این نوارها هم اتفاقاً آمده است. فرماندهی کل قوا را بدهید، اختیارات مهم و اساسی را بدهید به رهبر و مجلس، این مسائل را من گفتم و بعد در همان مجلس البته اختیارات خیلی کم شد.

بدیهی است، به نفع ملت اختیارات البته در انحراف کم شد. در خدمت رئیس جمهور هر کاری می‌خواهد بکند رئیس جمهور، نخست‌وزیر و آن وقت اینها آمدند تیتر زدند برای من اول آن تیتر را که در آن اینجا نوشته است رئیس جمهور اختیار ندارد، خواسته بگوید که یعنی ما اختیاراتش را سلب کرده‌ایم. نه اختیاراتش را قانون سلب کرده است، اما این را توهین دانسته است.

این را توطئه دانسته است. این روزنامه انقلاب اسلامی‌– رئیس جمهور را در ۲۷ مهر به صورت مترسک کشید، حتی به دنیا هم مخابره شد، که رئیس جمهور یک مترسک است. من هم در مصاحبه‌های علنی‌ام گفتم. یادآور شدم که رئیس جمهور در ایران مثل رئیس جمهور در فرانسه در دوره جمهوری چهارم، نه جمهوری پنجم رئیس جمهوری که می‌تواند خدمت کند راهش باز است اما اگر خواست کودتا کند البته بنی‌صدر نیست.

چند سال دیگر ۵۰-۱۰۰ سال، ۱۰۰۰ سال دیگر، قانون اساسی را که برای یک روز نمی‌نویسند در همان مجلس حالا آقای بنی‌صدر چه گفت و یک جمله‌ای گفت که همه هم شنیدند گفت که من عاقل نیستم(حالا البته کلمه‌های دیگر گفت که حتی من آن کلمه هم نمی‌خواهم کلمه(رکیک باشد) اگر این ریاست جمهوری را قبول کنم خیلی خوب ایشان قبول کردند اشکالی هم ندارد اما این قضاوت روزنامه انقلاب اسلامی‌است قضاوت من نیست این مترسک است و اینجا هم کشیده است.

آیا این اهانت است به مقام ریاست جمهوری یا اینکه من گفتم رئیس جمهوری در کانون اساسی م امثل پادشاه انگلستان است. یک مقام تشریفاتی یک مقام محترم، اما اختیارات کم. اختیارات عمده به دست مجلس است به دست نخست‌وزیر است و به دست رهبر است. البته اینها هم به نحوی تقسیم شده است که به هیچ وجه نمی‌توانند منحرف بشون دو خطا بروند.

علت اینکه آقایان دارند از من انتقام می‌گیرند این است چون آن رئیس جمهوری که آنها درست کرده بودند، الآن برای شما توضیح می‌دهم، از شاه مقتدرتر، می‌توانست مجلس را منحل کند، قضاوت را باید منسوب می‌کرد. قوانین را می‌توانست وتو کند. فرمانده کل قوا بود. همه چیز دست آن رئیس جمهور بود. خوب اگر من یک فرد مغرض و جاه‌طلبی بودم، دو درصد که احتمال داشت من رئیس جمهور بشوم، خوب می‌گفتم من رئیس جمهور می‌شوم، این همه اختیارات، نه من نگذاشتم آن رئیس جمهور برای این ملت درست بشود.

آن اختیارات را تقسیم کردیم. بین رهبری و مجلس و نخست‌وزیری تقسیم شده و تازه این مانده است. آن رئیس جمهور اگر درست می‌شد خیلی خوب حالا آقای بنی‌صدر می‌رفت فردا یک کسی دیگری می‌آمد. پس فردا یک کسی دیگری می‌آمد خیلی ساده سپر را عوض می‌کرد که در تاریخ بسیار داریم. چرا مشروطیت ما، مسیر آن عوض شد برای اینکه حتی اختیارات تشریفاتی شاه سوء تعبیر کرده بودند. البته طبق قانون اساسی شاه اختیاری نداشته ولی آن اختیارات ظاهری را واقعی قلمداد کردند و آن شد که دیدید به سر ملت ایران آمد مسائل دیگر که اینجا گفته شده است. که من بیان کرده‌ام.


مستند در مرکز اسناد انقلاب اسلامی

پايان خبر/ب.