به گزارش افکار نیوز به نقل از کیهان،دعواي اين دو از جايي شروع شد كه ظاهراً خاتمي به حقيقت جو گفته است: وقتي من آبروي خود را در ميان مي گذارم و راي مي دهم شما در واشنگتن با نوري علا در يك كنفرانس شركت مي كنيد. حقيقت جو هم براي تبرئه خودش از هم نشيني با نوري علا گفته؛ اتفاقاً من هر هفته مشغول فحش خوردن از نوري علا هستم و كافي است كه در اين مورد به سايت او مراجعه كنيد.
علا هم در واکنش به این قضیه گفته سؤالات از پیش با حقیقت جو هماهنگ شده بوده و قصدشان تخریب او بوده است.


از لگدپرانی های حقیقت جو و علا که بگذریم، شکوه میرزادگی هم در اعتراف نامه ای در سایت گویانیوز - معروف به سیانیوز - رسماً اعلام کرده اپوزیسیون خارجی متمدن نیست و اگر چوب قوانین سخت اروپا و آمریکا بالای سرشان نبود، مثل لات ها شکم هم را سفره می کردند!


وی در تشریح وضعیت اپوزیسیون می نویسد: «وقتی یک قدم این طرف تر می آیم و می بینم که در فضای بزرگی از اپوزیسیون چنین حکومت و پارلمانی نیز، بین افرادی پشیمان از همکاری و یا گریخته از آن حکومت، یا افرادی تحصیل کرده و مدت ها در قلب کشورهای پیشرفته و دموکرات زیسته، نیز ماجرای «بزن بزن» برقرار است، دیگر نمی شود متأثر نشد.


بگيريم كه (شايد از ترس قوانين موجود در اين سرزمين ها) اين بزن بزن ها ديگر به صورت زد و خورد فيزيكي و گوش و دماغ كندن و هفت تيركشي انجام نمي شوند اما از طريق قلم و قدم و تهمت و ناسزا و بددهاني دمار از روزگار طرفين دعوا در مي آورند... هر كدام تعدادي بزن بهادر قلمي و گفتاري، با نام واقعي يا مستعار، هم دارند كه آن ها نيز تا مي توانند در تلويزيون ها و سايت ها و روزنامه ها مي گويند و مي نويسند و حتي به پدر و مادر و زن و دختر و پسر طرف ديگر نيز مي تازند.