به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ، معاون اول رييسجمهور در ابتداي ورود به اين شهرستان مورد استقبال مقامات محلي از جمله استاندار فارس قرار گرفت.

رحیمی را در این سفر یک روزه دکتر دستجردی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سعید مرتضوی مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی و همچنین تعداد دیگری از مقامات وزارت بهداشت همراهی می‌کنند.

اخبار تكميلي متعاقبا ارسال ميشود