به گزارش افکارنیوز، مجید محتشمی در گفتگو با مهر، با اعلام اینکه جبهه مردم سالاری به جبهه اصلاح طلبان تغیییر نام داده است، اظهارداشت: احزاب متعددی زیر مجموعه این جبهه هستند که حزب مردم سالاری نیز یکی از احزاب آن است.

وی با اشاره به طرح مناسک جبهه اصلاح طلبان(مردم سالاری سابق) گفت: در این طرح برای اجماع بر روی کاندیدای اصلاحات دو طرح پیشنهاد شده بود.

سخنگوی جبهه اصلاح طلبان افزود: در طرح اول پیشنهاد شده بود تمام احزاب اصلاحات در هر ۳۱ استان چند نفر را انتخاب کنند و در نهایت افرادی که برگزیده می شوند کاندیداها را انتخاب خواهند کرد.

وی با اشاره به پیشنهاد دوم گفت: طبق برآوردها ۵۰ حزب اصلاح طلب در سراسر کشور وجود دارد که با معرفی کردن ۱۰ نفر از سوی هریک ازاین احزاب یک کنگره ۵۰۰ تشکیل می شود و در این کنگره کاندیداها برنامه هایشان را ارائه می دهند و هر کسی که بیشترین رای را آورد، به عنوان کاندیدای اصلاح طلبان معرفی شود.

دبیرکل حزب آزادی، با بیان اینکه هدف از این طرح تاثیرگذاری تمام احزاب جریان اصلاحات در تصمیم گیری ها و انتخابات است، گفت: این طرح با هدف جلوگیری از یکه تازی یکی دو تا حزب در درون جریان اصلاحات ارائه شده است که تمام گروهها و احزاب می توانند در سرنوشت خود تاثیرگذارباشند و وابسته به یکی دو حزب مشخص نباشند.

محتشمی تاکید کرد: به دنبال این هستیم که هر کسی احساس کرد ظرفیت های لازم را برای ریاست جمهوری دارد بدون هیچ محدودیتی بیاید و برنامه هایش را اراده دهد.

وی با بیان اینکه اصلاحات دارای یک رهبر و لیدر مشخص نیست، گفت: اصلاحات باید دارای یک نهاد لیدری شود؛ یعنی از تک محوری به چند محوری گذر کنیم.

سخنگوی جبهه اصلاح طلبان، ادامه داد: این نهاد لیدری باید تقویت شود به گونه ای که تمام احزاب درون آن نقش داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید از تک محوری و اتکا بر یک نفر پرهیز کرد، گفت: البته چهره هایی مانند خاتمی می توانند راهگشا در مواقع حساس برای اصلاح طلبان باشند، اما اینکه تمام تصمیمات از جانب یکی دو نفر گرفته شود درست نیست.

محتشمی خاطرنشان کرد: در این نهاد رهبری هرکسی فکر می کند که دارای منظومه فکری منسجم برای اداره کشور است و از سرمایه های اجتماعی خوبی هم برخوردار است می تواند اعلام حضور کند و در تصمیمات تاثیرگذار باشد.

دبیرکل حزب آزادی با بیان اینکه این طرح به بزرگان اصلاحات ارائه شده است، گفت: منتظر واکنش های آنان به طرح هستیم.