حضور حداکثری در انتخابات لازمه تشکیل مجلس قدرتمند

جعفر طاهری در گفت و گو با «ما» اظهار کرد: افزایش شرکت در انتخابات مهم است و تشویق و تاکید بر این مسئله‌، یک تشویق نمادین نیست. واقعیت این است که رأی مردم منشأ اثر و لازمه تشکیل مجلس قدرتمند خواهد بود و مهم‌ترین راه ایجاد تحول و حل مشکلات کشور حضور در پای صندوق‌های رأی است.

 

وی با تاکید بر اهمیت برگزاری انتخابات پرشور، گفت: حاکمیت قانون و مشارکت حداکثری که مورد تاکید مقام معظم رهبری است به عنوان دو کلیدواژه اثر گذار در انتخابات، زمینه ساز اقتدار نظام در عرصه های بین المللی و رفع مشکلات جامعه خواهد بود. چنانچه مشارکت در انتخابات پیش رو حداکثری باشد، نمایندگان منتخب با پشتوانه مردمی بالا، بهتر می توانند به وظایف نمایندگی خود جامه عمل بپوشانند. پس طرح این گزاره که «رأی دادن کمکی به حل مشکلات کشور نمی کند»، یک گزاره از پایه غلط است که هدفی  جز ناامیدسازی مردم از آینده کشور ندارد و ثانیاً کاهش مشارکت دارای پیامدها و اثرات منفی متعددی است؛ چون دشمنان کشور همیشه منتظرند که با کاهش مشارکت عمومی و کاهش اعتماد عمومی عملاً سیاست‌مداران کشور پشتوانه‌های خودشان را از دست بدهند. بنابراین مشارکت بالا، این حربه را باطل می کند.

طاهری افزود: مشارکت مردم می‌تواند در جهت تقویت استقلال کشور باشد و عدم مشارکت پیامی را به کشورهای معاند می‌دهد که با افزایش فشار منافع خودشان را تأمین کنند که منافع خودشان در تعارض با منافع ملی و حتی تمامیت ارضی کشور ماست. لذا، این مسئله واضح است و تجربه سال‌ها و دهه‌های اخیر هم نشان‌داده که برای نظام سیاسی کشور مشارکت مردم به خودی خود بسیار اهمیت دارد. اگر می‌خواهیم تغییراتی ایجاد شود، این تغییرات را باید خودمان ایجاد کنیم؛ فرصتی که قانوناً و شرعاً برای ما فراهم است.

طاهری خاطرنشان کرد: اگر مردم از حق رأی خود استفاده نکنند و این حق را فرو بگذارند، یعنی از حق خودشان حفاظت نکرده اند. بنابراین، مردم باید در پای صندوق های رای حضور خودشان را تکلیف بدانند و از حقوق خودشان مواظبت کنند؛ در غیر این صورت، این حق را برای خودشان به‌رسمیت نشناخته اند. اگر مردم در کشور با مانع و مشکلی مواجه اند، می‌توانند با تغییر سیستم اجرایی و نمایندگان عملاً کسانی را روی کار بیاورند که آن ها بتوانند اشکالات را برطرف کنند.