واکنش جنجالی علی اکبر صالحی به توان ایران برای ساخت بمب اتم

  علی اکبر صالحی به توان ایران برای ساخت بمب اتم واکنش نشان داد.