نامه مهم مجلس به آموزش و پرورش درباره عدم رتبه بندی نو معلمان

 در نامه بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به وزیر آموزش و پرورش آمده است: از آنجا که عدم رتبه‌بندی، کاهش جدی حقوق نومعلمان را به دنبال دارد، در افت انگیزه آنان تأثیر داشته و این دقیقاً مغایر فرمایش رهبر معظم انقلاب برای برنامه‌ریزی جهت جذب نخبگان به آموزش و پرورش است.

در بخش دیگری از این نامه اشاره شده است که لحاظ نشدن فوق‌العاده موضوع تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای نومعلمان نیز تخطی از تبصره ۲ ماده ۶ قانون رتبه‌بندی معلمان است که در آن به صراحت ذکر شده همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری برابر سایر کارکنان دولت بایستی به مشمولان قانون رتبه‌بندی نیز اختصاص داده شود.

نامه مهم مجلس به آموزش و پرورش درباره عدم رتبه بندی نو معلمان1