خبرگزاری خانه ملت هک شد

 خبرگزاری مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش هک شد.

اکنون این سایت تا رفع مشکل از دسترس خارج شده است.